بایگانی برچسب: حکم رابطه جنسی با فریب

ساده خوان ماده 224 قانون مجازات اسلامی

تجاوز جنسی به عنف و زور و حکم مجازات

ساده خوان ماده 224 قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. […]