بایگانی برچسب: حوزه نظارت و تعلیمات دادستان

بخش دوم فصل دوم مواد 22 الی 28 قانون آیین دادرسی کیفری

فصل اول از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 با هدف بررسی کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مواد 22 الی 27 به اعلام مواد قانونی مرتبط با دادسرا و حدود صلاحیت آن شامل دادسرا و حدود صلاحیت آن، اهداف دادسرا، دادستان و وظایف ایشان، شرایط تشکیل دادسرای تخصصی، وظایف دادسرا و وظایف دادستان شهرستان مرکز استان می پردازد.