بایگانی برچسب: حمله به مامور دولت

ماده ۶۰۷ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

 ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و بازدارنده هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس […]