بایگانی برچسب: حق اطلاع از بازداشت با تلفن و وسیله ممکن

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 شخص تحت‌نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌نظر نبايد از چنين […]