بایگانی برچسب: حضور وکیل از لحظه تحت نظر قرار گرفتن

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 با الحاقات 1394

قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 با الحاقات 1394 ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص حق داشتن وکیل برای متهم بیان میدارد. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت […]