بایگانی برچسب: جنایت بر مهدور الدم

ساده خوان ماده 302 قانون مجازات اسلامی

اگر جنایتی به مهدور الدم واقع شود و شرایط عدم مجازات قانونی وجود داشته باشد جانی مجازات نمیگردد.