بایگانی برچسب: جرایم عدم مشمولیت مرور زمان

ساده خوان ماده 109 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 109

ساده خوان ماده 109 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ قواعد مرور زمان نسبت به برخی جرائم اجرا نمیگردد و مرور زمان باعث سقوط تعقیب ، رسیدگی ، صدور حکم و اجرای مجازات نمیگردد این جرائم به شرح زیر میباشند : ۱-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ۲-جرائم اقتصادی […]