بایگانی برچسب: جرایم داوران

تعزیرات – ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی

حبس، جزای نقدی و مجازات جرم موئدی نتیجه جرایم کارشناسان، ممیزان و داوران می باشد.