بایگانی برچسب: جرائم سابقه کیفری ساز

ماده 25 قانون مجازات اسلامی

سابقه کیفری ناشی از ارتکاب جرائمی است که در ماده ۲۵ قانون مجازات مورد دسته بندی قرار گرفته و زمان پاک شدن سابقه را بیان میکند.