بایگانی برچسب: جرائم دارای سوء پیشینه

ساده خوان ماده 25 قانون مجازات اسلامی

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی محروم میکند.