بایگانی برچسب: جرائم حدی

ماده 116 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 116

مطابق ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی توبه موجب از بین رفتن حق دریافت دیه ، قصاص و از بین رفتن مجازات جرم محاربه نمیگردد