بایگانی برچسب: توهین با توجه به سمت

ماده ۶۰۹ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده

ماده ۶۰۹ قانون مجازات ( تعزیرات و بازدارنده ) هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی […]