بایگانی برچسب: تفسیر ماده 98 قانون مجازات

ساده خوان ماده 98 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 98

عفو شامل تمام آثار محکومیت شده ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد
نکته اول: محکومیت موثر کیفری به این معنی است که علاوه بر مجازات های کیفری مجازات های تبعی نیز برای جرایم مرتکب شده، وجود دارد.