بایگانی برچسب: تفسیر ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 89 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 89

اگر مجرم در زمان ارتکاب جرم تعزیری ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی داشته باشد به ترتیب زیر مورد تادیب و تربیت قرار مبگیرد: اگر جرم دارای مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳ باشد نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله به مدت ۲ تا ۵ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود