بایگانی برچسب: تفسیر ماده 84 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 84 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 84

ساده خوان ماده 84 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ خدمات عمومی رایگان ،خدماتی است که با رضایت محکوم و به طور رایگان در مدت معین مورد حکم دادگاه قرار میگیرد و ترتیب آن به شرح ذیل میباشد جرايمی که مجازات قانونی آن حداکثر تا ۳ ماه حبس می باشد […]