بایگانی برچسب: تفسیر ماده 82 قانون مجازات اسلمی 1392

ساده خوان ماده 82 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 82

اگر اجرای مجازات جایگزین حبس با مانع روبرو شود مجازات اجرا نشده بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد.