بایگانی برچسب: تفسیر ماده 79 قانون مجازات

ساده خوان ماده 79 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 79

دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی در نحوه تعیین خدمات عمومی و پذیرش محکومان به شرح آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی اجرای احکام همکاری نموده