بایگانی برچسب: تفسیر ماده 78 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 78 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 78

محکوم‌ در طول دوره محکومیت خود نباید تغییراتی در وضعیت خود مثل شغل یا محل اقامت ایجاد نماید که مانع یا مخل اجرای حکم باشد و چنانچه چنین تصمیمی داشته باشد می بایست اعلام کند