بایگانی برچسب: تفسیر ماده 75 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 75 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 75

ساده خوان ماده 75 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را از نوع حبس و سایر مجازات‌ها مثل جزای نقدی، شلاق و قصاص و محکومیت به پرداخت دیه انتخاب نماید می‌تواند مجازات جایگزین حبس را با حبس یا سایر مجازات‌ها همراه نماید و در این […]