بایگانی برچسب: تفسیر ماده 74 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 74 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 74

ساده خوان ماده 74 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس در مورد احکام قطعی صادره قبل از لازم الجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 اجرائی نمی‌گردد و در آن دسته جرائم مقررات جایگزین حبس قابل‌اعمال نمی‌باشد. متن ماده 74 قانون مجازات اسلامی جهت […]