بایگانی برچسب: تفسیر ماده 7 قانون مجازات

ساده خوان حقوق جزا – ماده 7

ارتکاب هر جرم توسط اتباع ایران در خارج از ایران موجب محاکمه و مجازات بر طبق قانون ایران و بر اساس شرایط منعکس در ماده 7 می باشد.