بایگانی برچسب: تفسیر ماده 69 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 69 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 69 قانون مجازات

مطابق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ افرادی که مرتکب جرمی میشوند که نوع جرم و مجازات تعزیری آن در قانون تصریح نشده است میبایست به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.