بایگانی برچسب: تفسیر ماده 65 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 65 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 265 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 65 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ اگر مجازات جرمی تا ۳ ماه حبس باشد ، مرتکب باید به یکی از مجازاتهای جایگزین حبس محکوم گردد رأي وحدت روية شمارة 746 ـ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطابق رای وحدت رویه فوق تبدیل مجازات حبس تا […]