بایگانی برچسب: تفسیر ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 61 قانون مجازات اسلامی

ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 61 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به محکوم آزادی مشروط تفهیم میگردد : اگر در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت آزادی مشروط اضافه میشود عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار […]