بایگانی برچسب: تفسیر ماده 55 قانون مجازات

ساده خوان حقوق جزا – ماده 55

اگر دادگاه احراز نماید مجرم دارای سابقه کیفری مؤثر بوده (منظور محکومیتی که محکوم به‌تبع اجرای حکم بر اساس ماده 25 از حقوق اجتماعی محروم می‌کند) یا دارای محکومیت‌های قطعی غیر مؤثر بوده که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی وجود داشته است