بایگانی برچسب: تفسیر ماده 52 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 52

گر مجرم از زمان صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم زیر نشود محکومیت تعلیقی او بی‌اثر می‌گردد