بایگانی برچسب: تفسیر ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 49

مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات به‌وسیله دادگاه و در ضمن حکم محکومیت یا به‌طور مجزا و بعد از صدور حکم محکومیت صادر می‌گردد و اگر کسی که به‌موجب قرار تعلیق اجرای مجازات، کل مجازاتش معلق شده باشد اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد.