بایگانی برچسب: تفسیر ماده 488 قانون مجازات

ساده خوان ماده 448 قانون مجازات اسلامی

ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مقدر تفسیر

ساده خوان ماده 448 قانون مجازات اسلامی ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی […]