بایگانی برچسب: تفسیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 47

جرایم غیر قابل تعویق و تعلیق

ساده خوان ماده 47 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی تنظیم شود؛ در تعلیق ساده مرتکب متعهد می‌گردد در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم نشود و با بررسی رفتار او در مدت […]