بایگانی برچسب: تفسیر ماده 45 قانون مجازات

ساده خوان حقوق جزا – ماده 45

45 قانون مجازات

توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.