بایگانی برچسب: تفسیر ماده 44 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 44

ماده 44 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 44 قانون مجازات اسلامی در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به […]