بایگانی برچسب: تفسیر ماده 35 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان حقوق جزا – ماده 35

مجازات اخراج از کشور نسبت به بیگانگانی که محکوم به اخراج موقت یا دائم می‌شوند پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.