بایگانی برچسب: تفسیر ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 286 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 286 قانون مجازات

ساده خوان ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1- ذکر عنوان هر کس در ماده فوق نشان میدهد که مرتکب این جرم اعم از زن و مرد ، پیر و جوان ، مسلمان و غیر مسلمان است . 2- نشر اکاذیب یعنی خبرهای خلاف شرح واقعه انتشار یابد که هدف از آن، تشویش اذهان مردم یا […]