بایگانی برچسب: تفسیر ماده 232 قانون مجازات اقرار کمتر از 4 بار در زنا

ساده خوان ماده 232 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 232 قانون مجازات 1392

ساده خوان ماده 232 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است. نکات ماده: 1- یکی از شیوه های اثبات […]