بایگانی برچسب: تفسیر ماده 22 قانون مجازات 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 22

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال شخص حقوقی ماده 22 قانون مجازات اسلامی زمانی مورد تصمیم‌گیری واقع می‌شود که:۱-شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد.۲-شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود نیامده ولی با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.