بایگانی برچسب: تفسیر ماده 21 قانون مجازات 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 21

ساده خوان ماده 21 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان جزای نقدی اشخاص حقوقی به شرح ذیل است: -حداقل دو برابر میزان مقرر برای اشخاص حقیقی در همان جرم. -حداکثر چهار برابر مبلغی که در قانون برای همان جرم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است. متن ماده […]