بایگانی برچسب: تفسیر ماده 13 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 13 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 13 قانون مجازات اسلامی -اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید اصل قانونی بودن جرم، مجازات و دادرسی است. 2-ضمانت اجرای عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 575 تعزیرات آمده است: ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف […]