بایگانی برچسب: تفسیر ماده 120 قانون مجازات

ساده خوان ماده 120 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 120

وجود شبهه در وقوع جرم یا هر یک از شرایط اثبات جرم موجب برائت متهم می گردد.