بایگانی برچسب: تفسیر ماده 11 قانون مجازات 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 11

ساده خوان ماده 11 قانون مجازات اسلامی در ادامه تشریح قلمرو اجرای قوانین در زمان، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد نسبت به جرائمی که قبل از تصویب قانون جدید ارتکاب یافته است قوانین زیر که جدید تصویب شود، فورا اجرا میشود: ۱- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی. ۲- قوانین مربوط به صلاحیت. ۳-قوانین […]