بایگانی برچسب: تفسیر ماده 1-2-3-4-5-6-7 قانون آیین دادرسی کیفری

بخش اول _فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات مورخ 24/03/1394

قانون اخلال در نظام اقتصادی

– تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن