بایگانی برچسب: تفسیر ماده 1 قانون مجازات 1392

ساده خوان ماده ۱ قانون مجازات

مجازات متهم میبایست بر اساس مستندات قانونی باشد و ماده ۱ قانون مجازات اسلامی به دلایل و مستندات حاکم بر مجازات ها میپردازد.