بایگانی برچسب: تفسیر ماده درآ قانون مجازات

ساده خوان ماده 120 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 120

وجود شبهه در وقوع جرم یا هر یک از شرایط اثبات جرم موجب برائت متهم می گردد.