بایگانی برچسب: تفسیر قانون آزادی مشروط

ساده خوان ماده 61 قانون مجازات اسلامی

ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 61 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به محکوم آزادی مشروط تفهیم میگردد : اگر در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت آزادی مشروط اضافه میشود عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار […]

ساده خوان ماده 59 قانون مجازات اسلامی

59 قانون مجازات

دت آزادی مشروط شامل بقیه مدت حکم حبس میشود ولی دادگاه میتواند مدت آزادی مشروط را تغییر دهد و مطابق این ماده ، مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نمیباشد و چنانچه الباقی مدت مجازات کمتر از یک سال باشد ، مدت حبس باقیمانده مشمول آزادی مشروط میگردد .