بایگانی برچسب: تفسیر درجات مجازات های تعزیری

ساده خوان حقوق جزا – ماده 19

ساده خوان ماده 19 قانون مجازات اسلامی انواع مجازات تعزیری قانون‌گذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم می‌نماید: الف) مجازات تعزیری درجه ۱ -حبس بیش از ۲۵ سال -جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال -مصادره کل اموال که از منظر حقوقی […]