بایگانی برچسب: تعریف مرد زندار و زن شوهردار در جرم زنا

ماده 226 قانون مجازات اسلامی

226 قانون مجازات زنا محصن و محصنه

ماده 226 قانون مجازات اسلامی احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود: الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد […]