بایگانی برچسب: تعریف محصن و محصنه در مجازات زنا کردن

ساده خوان ماده 226 قانون مجازات اسلامی

تعریف محصن و محصنه ماده 226 قانون مجازات 1392

ساده خوان ماده 226 قانون مجازات اسلامی احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود: الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر […]