بایگانی برچسب: تعریف قانونی مجازات جزای نقدی روزانه

ساده خوان ماده 85 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 85

ساده خوان ماده 85 قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتهای جایگزین حبس جزای نقدی روزانه میباشد و مطابق ماده و تبصره ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ جزای نقدی روزانه با توجه به درآمد روزانه فرد محاسبه و یک چهارم تا یک هشتم از درآمد روزانه فرد حداکثر ظرف ۱۰ روز از پایان هرماه […]