بایگانی برچسب: تعریف قانونی مجازات تعزیری

ساده خوان حقوق جزا – ماده 18

ساده خوان ماده 18 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری: قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری را تعریف نموده است و مطابق آن مجازات تعزیری مجازاتی است که مشمول مجازات رفتارهای مستوجب مجازات حدی، قصاص و دیات نباشد در مواردی از حکم مراجع قانونی می‌آید که رفتار ارتکابی باعث نقض محرمات شرعی یا […]