بایگانی برچسب: تعریف قانونی جرم مشهود

ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری و تعریف جرم مشهود جرم در موارد زير مشهود است: الف ـ در مَرئي و مَنظَر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. ب ـ بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر […]