بایگانی برچسب: تعریف خدمات عمومی رایگان و شرایط آن

ساده خوان ماده 84 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 84

ساده خوان ماده 84 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ خدمات عمومی رایگان ،خدماتی است که با رضایت محکوم و به طور رایگان در مدت معین مورد حکم دادگاه قرار میگیرد و ترتیب آن به شرح ذیل میباشد جرايمی که مجازات قانونی آن حداکثر تا ۳ ماه حبس می باشد […]